Google reviews op je website plaatsen - MKB Servicedesk (2024)

Inhoud:

  • Waarom Google reviews op je website plaatsen?
  • Google review website stappenplan/opties

Google reviews zijn zeer waardevol: ze zeggen iets over de klantbeleving van je onderneming. Je kunt Google reviews ook prominent op je website tonen. We geven een korte instructie.

Heb jij veel positieve Google recensies ontvangen? Dat is natuurlijk geweldig, want dit geeft toekomstige klanten het vertrouwen dat ze bij jou kunnen rekenen op uitstekende service. Kortom, zo’n positieve getuigenis zorgt voor extra betrouwbaarheid en dat wil je natuurlijk ook uitdragen.

Waarom Google reviews op je website plaatsen?

Er nog een aantal andere redenen waarom je Google reviews op je website wilt tonen:

1. Google beoordeelt je website ook op reviews

Natuurlijk wil je ook hoog scoren in de zoekresultaten van Google. Het is daarom goed om te weten dat reviews op je website voor ongeveer 15% bijdragen aan het Google-algoritme dat bepaalt hoe hoog je website(pagina) scoort op belangrijke zoekopdrachten.

2. Bezoekers brengen meer tijd door op je website

Als bezoekers getriggerd worden door Google reviews en er een aantal lezen, blijven ze automatisch langer op je website dan wanneer je ze niet toont. Dit kan de algehele gebruikerservaring van je website verhogen én je bouncepercentage verlagen. Factoren die weer kunnen helpen met je website bovenaan in Google te krijgen.

3. Google reviews zijn niet overal zichtbaar

Ook zijn Google reviews niet overal zichtbaar voor potentiële klanten. Al is het maar vanwege de simpele reden dat niet iedereen via Google op je website belandt. Om ook deze potentiële klanten de uitstekende klantervaringen van je bedrijf te tonen, kun je zelf Google reviews op je website tonen.

4. Google reviews webshop werken conversieverhogend

In de wereld van e-commerce zijn goede reviews van levensbelang. De concurrentie is vaak moordend, dus goede reviews zijn essentieel om jezelf positief te onderscheiden van bedrijven die in dezelfde vijver vissen.

Het overgrote deel van potentiële kopers zal eerst rondneuzen in je (Google) reviews, alvorens een aankoop te doen. Een goede webshop review tonen op je website is dan ook een eenvoudige manier om klanten het vertrouwen te geven dat ze zoeken.

Google reviews op je website tonen biedt dus een scala aan voordelen die je zeker niet wilt missen. Maar hoe regel je dat precies? Met onderstaand stappenplan zorg je er zelf voor dat Google reviews zichtbaar zijn op je website (of webshop).

Google review website stappenplan/opties

1. Gebruik een plugin of module om reviews te tonen

De bekende CMS’en (content management systems), zoals WordPress, Magento, Lightspeed, etc. werken allemaal met handige uitbreidingen in de vorm van plugins of modules.

Zo bestaan er verschillende WordPress plugins om Google reviews op je website te tonen. Je hebt meestal wel een Google Places API nodig om verbinding met Google te maken. Deze instructies vind je in de handleiding van de plugin. Afhankelijk van welke plugin je kiest, kun je de laatste 3 of 5 Google reviews tonen op je website. Bijvoorbeeld op een aparte review-pagina of op alle pagina’s in de footer.

2. Of maak een schermafbeelding

Mocht stap 1 niet lukken of toont de review-widget niet lekker in een bepaalde sectie van je website, dan kun je ook heel basic een schermafbeelding (screenshot) maken van de Google recensie. Deze kun je vervolgens als afbeelding toevoegen aan bijvoorbeeld de footer van je website. Zo wordt de review op al je websitepagina’s getoond. Op deze manier raken de reviews na verloop van tijd wel verouderd qua datum. Omdat te verhelpen zou je de afbeeldingen(en) om de zoveel tijd kunnen vervangen door nieuwe.

Tip: daarnaast kun je ook een link in de afbeelding plaatsen naar de oorspronkelijke Google review. Dit doe je door in het Google Bedrijfsprofiel-overzicht op de recensie te klikken met de rechtermuisknop op de naam van de persoon die de beoordeling schreef. Vervolgens voeg je dit pad toe als link in de afbeelding op je website.

Mogelijk gemaakt door onze kennispartner:

Bovenaan in lokale zoekresultaten met jouw Google Fundament maand op maand perfect in orde.

Wat vind je van dit artikel?

Google reviews op je website plaatsen - MKB Servicedesk (5)

Google reviews op je website plaatsen - MKB Servicedesk (6)

Auteur

Martin de Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.

Google reviews op je website plaatsen - MKB Servicedesk (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jonah Leffler

Last Updated:

Views: 6519

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jonah Leffler

Birthday: 1997-10-27

Address: 8987 Kieth Ports, Luettgenland, CT 54657-9808

Phone: +2611128251586

Job: Mining Supervisor

Hobby: Worldbuilding, Electronics, Amateur radio, Skiing, Cycling, Jogging, Taxidermy

Introduction: My name is Jonah Leffler, I am a determined, faithful, outstanding, inexpensive, cheerful, determined, smiling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.